Indkaldelse til Generalforsamling i
Diabetesforeningens Lokalforening i Aalborg
onsdag den 16. 02. 2022 kl. 19.00

Auditoriet Medicinerhuset, Aalborg Universitetshospital,
Hobrovej 18-20, 9000 Aalborg

Dagsorden
1)      Valg af dirigent

2)      Bestyrelsens beretning om Lokalforeningens virke i det forgangne år

3)      Godkendelse af det reviderede regnskab samt fremlæggelse af budget

4)      Behandling af indkomne forslag, der skriftligt er tilgået Lokalforeningens formand senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse

5)      Fremlæggelse af foreløbig aktivitetsplan for det kommende år indeholdende planlagte lokale, regionale og nationale aktiviteter.

6)      Valg af bestyrelse

Der skal vælges 4 medlemmer for 1 år
På valg:
Anni Fynbo
David Rasmussen
Henning Nielsen
John Winther

5 medlemmer for 2 år
Anne Winther
Birthe Hvolbæk
Birthe Kjeldbjerg
Dorte Hinzmann
Susanne Brøndbjerg

7)      Valg af to bestyrelsessuppleanter, der vælges som en 1. suppleant og en 2. suppleant
På valg:
John Pedersen
Rosa Nørgaard

8)      Valg af en kritisk revisor
På valg:
Jette Østergaard Larsen

9)      Eventuelt

Medlemskort bedes medbragt.

Af hensyn til servering i pausen, vil vi gerne have tilmelding.
Tilmelding senest onsdag den 9. februar 2022.

Tilmelding til Dorte Hinzmann, mobil 22 41 86 78 – mail: aalborg@diabetes.dk

Efter Generalforsamlingen ca. kl. 20.30 er der foredrag:

”Vi får besøg af Elrik Nørmo. Elrik er coach og totalvejleder og vil hjælpe os med at få det bedre på alle livets områder på en gang."

I pausen inden foredraget er Lokalforeningen vært ved kaffe og lidt brød, så husk venligst tilmelding.

Vi forventer at slutte ca. kl. 22.00.

På bestyrelsens vegne
med venlig hilsen

Dorte Hinzmann
formand Diabetesforeningens Lokalforening i Aalborg