Udskriv denne side

Sundhed i bevægelse

Sundhed i bevægelse

Formålet er at øge livskvaliteten og motivere til en aktiv og sund livsstil for borgere, som er eller har været i behandling, eller som har afsluttet et rehabiliteringsforløb, og som har behov for vedligeholdende træning. Tilbuddet kræver ikke henvisning.

Målgruppe

Voksne over 18 år bosat i Aalborg Kommune, som er eller har været igennem sygehusbehandling eller rehabiliteringsforløb i kommunalt regi, eller på anden måde har behov for træning i forbindelse med et sygdomsforløb.

Tilmelding og visitation

Borgeren kan henvises af egen læge, kommune eller fra sygehus-/hospitalsafdeling. Borgeren kan selv henvende sig til:

Elin Olsen, Kastetvej 83, 9000 Aalborg
Telefon: 22 82 38 50 - mail: elin.olsen@aalborg.dk

Tid og sted

Træningen foregår primært i Haraldslund Vand- og Kulturhus, Kastetvej 83.

Der trænes ligeledes én gang om ugen i Sundhedshuset Gandrup og i Nibe Idræts- og Kulturcenter.

Onsdag formiddag i Gandrup og torsdag formiddag i Nibe

Ring og hør nærmere eller gå ind på www.haraldslund.com

Forløb

Tilbuddet består af fysisk aktivitet. Gennem gymnastik, yoga, styrketræning og fitness undervises i koordination, balance og afspænding.

Træning varetages af gymnastik- og fitnessuddannede instruktører fra Haraldslund Vand- og Kulturhus.

Der ud over indgår sociale cafeaktiviteter efter endt træning, organiseret af frivillige fra bl.a. Kræftens Bekæmpelse.

Bemærk: Vi mangler frivillige til at hjælpe med de sociale cafeaktiviteter, så er I interesseret, så bedes I kontakte Dorte Hinzmann på mail: aalborg@diabetes.dk eller mobil: 22 41 86 78

Pris

Egenbetaling. Deltagerbetaling: 30 kr. pr. gang med mulighed for 50 % rabat ved køb af klippekort. Der kan tilkøbes billet til spinning, vandgymnastik, motionscenter og svømning.

Udbyder

Sundhedscenter Aalborg. Tilbuddet omfatter ikke kørsel. Tilbuddet omfatter ikke tolkebistand.